Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Περιεχόμενα

ΣυνημμένοΜέγεθος
Hamp, Eric P.: Ancient Macedonian voiced and spirant obstruents642.6 KB
Witczak, Krzysztof Tomasz: The cluster *L+H+H in Greek1.45 MB
Χειλά-Μαρκοπούλου, Δέσποινα: Προβλήματα διαχρονικής σύνταξης. Οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις στα Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά1.31 MB
Σετάτος, Μιχάλης: Το "παράδοξο" και το "ταιριαστό" στη γλώσσα8.13 MB
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Σύγχρονη γλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας16.91 MB
Christofidou, Anastasia, Doleschal, Ursula & Dressler, Wofgang U.: Gender agreement via derivational morphology in Greek9.46 MB
Ralli, Angela: Greek inflection: A computational analysis in a machine translation system (Eurotra)11.98 MB
Tseva, Argyro: Une approche methodologique pour l'etude de l'accent1.66 MB
Σταύρου-Σηφάκη, Μελίτα: Ονοματική παράθεση και επεξήγηση: Μια ερμηνευτική προσέγγιση και προσδιορισμός των σχετικών φαινομένων2.45 MB
Μοσχονάς, Σπύρος: Τα ενεστώτα, Α': Ο άχρονος χρόνος7.43 MB
Sifianou, Mary: Linguistic politeness: The state of the art1.02 MB
Thiopoulos, Constantin: Bedeutung und Situation: Eine phaenomenologische Kritik der denotationellen Semantik535.88 KB
Idomeneos, Angeliki: Rapport sur l'acte langagier d'excuse. Description du phenomene en France et en Grece dans la vie quotidienne3.85 MB
Tamis, Anastasios: Narrative devices among Greek Australian bilinguals1.04 MB
Κουτσιβίτης, Βασίλης: Διεθνείς τάσεις στη θεωρία της μετάφρασης5.37 MB
Βιβλιοκρισίες/Reviews3.68 MB
Μαγουλάς, Γεώργιος: Η πρώτη ευρωπαϊκή γραμματική. Η Τέχνη Γραμματική του Διονυσίου του Θρακός8.23 MB
Χοϊδάς, Σπύρος: Προβλήματα περιγραφής και σύγκρισης της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας13.1 MB
Ανακοινώσεις/Announcements3.17 MB