Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Περιεχόμενα

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιεχόμενα 82.15 KB
Newton, B.: Cypriot Greek revisited966.85 KB
Ch. Lascaratou - I. Phillippaki - Warburton (1983-4).PDF628.48 KB
Theophanopoulou-Kontou, D.: Patient vs. non patient orientation of the action and the voice distinction in MG1.18 MB
Babiniotis, G.: Universals in literary Semiotics. On linguistic functions related to the text668.31 KB
Bossong. G.: Animacy and markedness in universal grammar1.01 MB
Knobloch, J.: Zur Deutung der Aufschriften auf zwei kyprischen Trinkflasche183.08 KB
N. Contossopoulos (1983-4).PDF1.17 MB
Πούχνερ, Β.: Τα σημειωτικά συστήματα του θεατρικού κώδικα2.17 MB
Βελούδης, Γ.: Η υποτακτική στις αναφορικές προτάσεις1.96 MB
Προμπονάς, Ι.: Mυκην. pe-re * 82 = Παμφυλ. Πρειια; 765.64 KB
Σετάτος, Μ.: Παρατηρήσεις στις πτώσεις της Νέας Ελληνικής495.83 KB
Κολακλίδης, Π.: Roman Jakobson516.27 KB
Joseph, B.: Νέες απόψεις γύρω από το ζήτημα του απαρέμφατου στις βαλκανικές γλώσσες727.07 KB
Χοϊδας, Σ.: Κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση "Διδασκαλικών Παραδειγμάτων" επιστημονικών και σχολικών γραμματικών776.15 KB
Hamp,E.: Final *Liquid + Laryngeal in Greek453.11 KB
Βιβλιοκρισίες3.18 MB