Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Περιεχόμενα

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιεχόμενα 63.16 KB
Martinet, A.: La phonétique des mots "expressifs". Le cas d' éponge538.92 KB
Uguzzoni, A.: Le problème de l'explication des innovations phoniques et l'affaire des labiovèlaires en grec ancien435.06 KB
Knobloch, J.: Die Glaubwürdigkeit von Herodots Bericht über das Sprachursprungsexperiment des Pharaos Psammetich179.17 KB
Benedini, P.: The ergative subject877.06 KB
Ruge, H.: Atavismen im Neugriechischen699.1 KB
Μπαμπινιώτης, Γ.: Η διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις και παράδοση751.23 KB
Χαραλαμπόπουλος, A.: Τα συμφωνικά συμπλέγματα της νέας ελληνικής1.34 MB
Daltas, P.: Some patterns of variability in the use of diminutive and augmentative suffixes in spoken Modern Greek Koine (MGK)2.06 MB
Μαγουλάς, Γ.: Συμβολή στην αρχαία ελληνική διαλεκτολογία 1.47 MB
Κουτσουλέλου-Μίχου, Μ.: Ο ρόλος των γλωσσικών λειτουργιών στη διαφήμισι. Η φωνολογική επανάληψι1.41 MB
Καραναστάσης, Α.: Η συμβολή του Rohlfs στην ελληνική γλωσσολογία314.74 KB
Νάκας, Θ.: (Κείμενο-)γλωσσολογία, υφολογία, λογοτεχνία (βιβλιοκριτικό άρθρο)3.34 MB
Βιβλιοκρισίες2.5 MB