Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Περιεχόμενα

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιεχόμενα63.94 KB
Drachman, G.: On subject-extraction: a case-history1.28 MB
Philippaki-Warburtton, I.: The theory of government and binding. Empty categories and Μodern Greek syntax1.46 MB
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ.: Κενές κατηγορίες και κλιτικά στην ΝΕ. Η περίπτωση του αμέσου αντικειμένου2.56 MB
Νάκας, Θ.: Οι προσδιορισμοί του υποκειμένου και του αντικειμένου2.05 MB
Μπαμπινιώτης, Γ.: Αξιοποίηση των δεδομένων από την μηχανική επεξεργασία του Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (TLG)615.17 KB
Κοντοσόπουλος, Ν., Ξηρομερίτης, Ν. & Τσίτσα, Α.: Ακουστικές έρευνες επί των νεοελληνικών φθόγγων1.11 MB
Tamis, A.: The changing structure of Modern Greek: the formation of an ethnolect 1.16 MB
Sella, H.: Maintien et changement des langues: le cas du grec et du turc 1023.76 KB
Knobloch, J.: Idee und Information: zwei Schlüsselwörter abendländischer Bildung208.1 KB
Λαζάρου, Α.: Κουτσοβλαχικά - Eλληνοβλαχικά. Απάντηση σε μια κριτική1.14 MB
Ντελόπουλος Γ. Α.: Τσερνόμπιλ, Πέλινο, Άψινθος, Αρτεμισία1.11 MB
Στασινοπούλου, Μ. Α.: Δάνειες λέξεις στην πολιτική ορολογία της αριστεράς874.36 KB
Μαυροειδής, Μ.: Μουσική σημειωτική: Μια α-σημασιολογική σημειολογία. Σκέψεις πάνω στη σχέση λόγου και μουσικού ήχου 1.25 MB
Μαγουλάς, Γ. : Ινδοευρωπαίοι: από την γλώσσα και την ιστορία τους (βιβλιοκριτικό άρθρο)1.99 MB
Βιβλιοκρισίες2.29 MB