Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Περιεχόμενα

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιεχόμενα105.33 KB
Hamp, E.: Thematic nomina instrumenti in dental + liquid441.73 KB
Landsman, D.: The history of some Greek negatives: Phonology, grammar and meaning 1.69 MB
Μπακάκου-Ορφανού, Α.: Τηλεφωνική επικοινωνία: εκφωνηματική ποικιλία της παράκλησης για σύνδεση με το καλούμενο πρόσωπο1.66 MB
Knobloch, J.: Wer durfte sich Gottes Vater nennen? Das Fortleben eines altägyptischen Titels bis in unsere Zeit128.76 KB
Μπαμπινιώτης, Γ.: Η θέση της Μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους. Το πρόβλημα της κατατάξεως τής αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου1.55 MB
Probonas, J.: Mykenisch und Neugriechisch101.35 KB
Catsimali, G.: On the placement of modern Greek on the +/- configurational spectrum953.27 KB
Lascaratou, C.: How 'adjectival' are adjectival passive participles in Modern Greek and English?768 KB
Θωμαδάκη, Ε.: Παράγωγα ουσιαστικά σε -α της Nέας Eλληνικής1.68 MB
Ralli, A.: Compounds in a transfer based machine translation system1 MB
Μήτσης,Ν.: Πρακτική ή θεωρητική γραμματική: Προβλήματα διαμορφώσεως ενός σύγχρονου μοντέλου διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας1.14 MB
Kostouli, T.: A sketch of current work on discourse analysis in Great Britain 2.36 MB
Jaworski, A.: Formulaic silence782.11 KB
Papademetre, L.: Language change in progress: Unstressed vowel deletion in standard Modern Greek1.07 MB
Apostolou-Panara, A.-M.: The significance of English graphophonemic relationships for English loanword integration into Modern Greek1.12 MB
Βέργη, Σ.: Αλφαβητική γραφή και γλωσσολογία1.07 MB
Xiromeritis, N. & Spyridis, H.: A "whistling" language in the village Antias in the Greek island of Evia494.65 KB
Hoidas, S.: A tautology is a tautology 960.5 KB
Σαραφίδου, Τ.: Η χρήση του αόριστου επιθέτου "κάποιος" στα Nέα Eλληνικά719.8 KB
Ντάλτας, Π.: Οικογενειακός κρεολισμός1.44 MB
Sella, H.: Un scandale politicofinancier et ses repercussions linguistiques1.27 MB
Χαραλαμπάκης, Χ.: Δημήτριος Γεωργακάς (1908-1990)1.31 MB
Χαραλαμπάκης,Χ.: Γλωσσικοί άτλαντες: Θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα (βιβλιοκριτικό άρθρο)628.77 KB
Βιβλιοκρισίες4.82 MB