Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Philippaki-Warburton, I. & Varlokosta, S.: Formal approaches to language: The case of Generative Transformational Grammar

Formal approaches to language:
The case of Generative Transformational Grammar

Irene Philippaki-Warburton & Spyridoula Varlokosta
University of Reading & University of Athens

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να δείξουμε ότι ο βασικός στόχος της Γενετικής Μετασχηματιστικής Γραμματικής (Chomsky 1981, 1986, 1995 κ. εξ.) είναι να αποκαλύψει τις ιδιότητες του γραμματικού σχεδιασμού της γλώσσας και επομένως να κατανοήσει καλύτερα αυτή τη μοναδική ανθρώπινη ικανότητα. Εξετάζουμε τις δύο πιο αμφισβητούμενες πτυχές αυτής της προσέγγισης, την αυτονομία της γραμματικής και το έμφυτο των βασικών της στοιχείων και υποστηρίζουμε τη γενική τους ισχύ, παρέχοντας στοιχεία από τις ιδιότητες της Ελληνικής αλλά και από τη γλωσσική κατάκτηση.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Generative Transformational Grammar, formalism, functionalism, innateness, language acquisition

ΣυνημμένοΜέγεθος
4. Philippaki-Warburton & Varlokosta.pdf137.59 KB