Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Καβαρνού, Θ. & Μπέλλα, Σ.: Κοινωνιοπραγματολογική ικανότητα και διδασκαλία της Ελληνικής: Η περίπτωση των υποκοριστικών

Θεοδοσία Καβαρνού & Σπυριδούλα Μπέλλα - Πανεπιστήμιο Αθηνών

This study aims at sensitizing the teachers of Greek as a second/foreign language on the importance of instruction in sociopragmatic aspects of the language, by focusing on Greek diminutives. On the theoretical basis of Schmidt’s (1993, 1995, 2001) Noticing Hypothesis, a number of activities are proposed for the teaching of diminutives in the Greek language classroom. These activities are designed to call for noticing the phenomenon under examination, as well as understanding the social parameters that affect its contexts of use. They are also designed to elicit production, as well as metapragmatic analysis and teacher and peer feedback. Most importantly, both the theoretical discussion and the activities intend to inform teachers on theoretically well-founded teaching practices with regard to both diminutives and sociopragmatic phenomena in general.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διδασκαλία της Ελληνικής, πραγματολογική ικανότητα, συνειδητότητα, υποκοριστικά

ΣυνημμένοΜέγεθος
5. Kavarnou & Bella.pdf366.86 KB