Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική
Ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας
A Greek Annual Journal for General and Historical Linguistics

Περιοδικό Γλωσσολογία

 

Ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας

A Greek Annual Journal for General and Historical Linguistics

 

Εκδίδεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Edited by the Department of Linguistics,

University of Athens

 

Η Γλωσσολογία φιλοξενεί μελέτες και βιβλιοκρισίες στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική που αφορούν, κατά προτεραιότητα, τη συγχρονία και τη διαχρονία της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και μελέτες γενικότερης θεωρητικής, εφαρμοσμένης και διαγλωσσικής έρευνας.

 

Glossologia is a journal of general and historical Greek linguistics, focusing on the synchrony and diachrony of the Greek language, as well as publishing studies on theoretical, applied and cross-linguistic research. The journal accepts articles and book reviews in Greek, English, French and German.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου